Onze Eindprodukten: ToekomstMaker

Toekomstm@ker

‘Ga voor de toekomst die écht bij je past’
Een gebruiksvriendelijke e-tool die de Vuurwerkt-coach en de coachee ondersteunt bij de zoektocht naar innerlijke kracht als bouwstenen voor een aantrekkelijke toekomst.

Toekomstmakkers

“Versterk elkaar, versterk je toekomst”
Een groepsproces gebaseerd op de stappen van Vuurwerkt. De deelnemers helpen elkaar bij het ontdekken en inzetten van energieboosters en bij het realiseren van hun persoonlijke toekomst.

Toekomstmakerij

“Werk met de kracht van verschillend en gelijk zijn”
Een waarderend en ‘speels’ onderzoekproces om de organisatie te laten proeven van superdiversiteit op onze werkvloeren.

E-book

Download hier het E-book van ToekomstMaker

Partners

Vlaams partnerschap

Karel Van Bouchaute

Karel Van Bouchaute

Thomas More

0472/580642
Karel Van Bouchaute

Hendrik Bens

Hendrik Bens

De Aanstokerij

0496/168890
Hendrik Bens

Ann Engelen

Ann Engelen

Stebo vzw

0479/605287
Ann Engelen

John Sevenans

John Sevenans

Stebo vzw

0485/991771
John Sevenans

Steven Solia

Steven Solia

De Aanstokerij

0479/640737
Steven Solia

Goele Sterckx

Goele Sterckx

Thomas More

0485/816257
Goele Sterckx

Transnationaal partnerschap

Finland

Finland

Zweden

Zweden

Finland

Finland

Zweden

Zweden

Inspiratie

Beleid

De Vlaamse regering sloot in 2014 een integratiepact met de lokale besturen, sociale partners, media, onderwijspartners en verenigingen van mensen met een migratie-achtergrond. Iedere partner neemt verantwoordelijkheid op om directe en indirecte discriminatie en racisme te bestrijden en respect ten aanzien van personen met een andere geloofsovertuiging te bevorderen.

Het pact vraagt ook engagementen van onderwijsinstellingen, sociale organisaties, media, lokale besturen en werkgevers om te voorzien in stage- en (vrijwilligers)werkplaatsen voor inburgeraars. De vzw Integratiepact coördineert een aantal initiatieven op dit vlak. www.integratiepact.be.

Leesvoer

De brochure ‘Aan de slag met vluchtelingen in de social profit’ geeft info aan werkgever over aanwerving van vluchtelingen. Uitgegeven door HR-wijs.

De brochure HR en diversiteit best practices is een vat vol inspiratie over diversiteit op de werkvloer. Uitgegeven door FOD P&O (Personeel en Organisatie)

(digitale) Tools

Met de online HR-scan Diversiteit brengt u in kaart hoe diversiteit in het huidige HR-beleid en – praktijk aandacht krijgt. Uitgegeven door HR-wijs.

Werk.kleur.rijk is een app over culturele diversiteit op de werkvloer. Ontworpen door UCLL en VDAB.

Hiapp.be. Met deze app kunnen vrijwilligers zich als ‘helper’ registreren en aangeven op welke terreinen ze hulp kunnen geven (work, education, language, mobility, housing, spare time, children). Vluchtelingen en asielzoekers kunnen aangeven op welk vlak ze hulp wensen. Op basis hiervan matcht de app mensen, informatie en vragen aan elkaar… . Ontworpen door VDAB.

Testyourselfie is de naam van de tool waarmee jongeren kunnen testen of hun zelfbeeld klopt met de realiteit. Aan de hand van een aantal herkenbare situaties kunnen ze hun soft skills evalueren. De cases situeren zich zowel tijdens het solliciteren als bij het uitvoeren van een job. Ontworpen door Vormingsfonds voor Uitzendkrachten.

 

 

Spelen

Rafa rafa spoort spelers aan tot het ontdekken van elkaars gewoonten, gebruiken, rituelen en afspraken. Het spel laat hen ervaren hoe moeilijk het is om te integreren in een onbekende groep en hoe dan voordelen en racisme opduikt. Verkrijgbaar bij De Aanstokerij.

Intercultural games  is een boek over ‘intercultural learning’, over omgaan met en waarderen van verschillen. De spelen zijn gegroepeerd onder vier hoofdthema’s; oriëtatie, bewustwording, confrontatie en aanpassing. Verkrijgbaar bij De Aanstokerij.

Cultural calling cards Is een amusant, interactief spel, dat inzicht geeft en stof voor discussie in nieuwe en bestaande interculturele groepen. Het is de ideale spelbreker. Verkrijgbaar bij De Aanstokerij.

Out of the box is een spel over interculturele communicatie dat het belang illustreert van een open en transparante communicatie in dagdagelijkse situaties in multiculturele groepen. Verkrijgbaar bij De Aanstokerij.

Contacteer ons

PLAIlet’s move to the next level

De ondertitel ‘Move to the next level’ verwijst naar onze droom om de ervaring en expertise uit het eerste project (PLAI – ESF4864) te ‘verhuizen’ naar andere contexten. Ook toen waren wij Thomas More, De Aanstokerij en Stebo de samenwerkende partners onder promotorschap van UCLL.

Het eindproduct van dit eerste PLAI-project is een multi-inzetbare tool en vormingspakket, die de methode ‘Appreciative Inquiry’, toegankelijker maakt voor alle stakeholders van (arbeids)organisaties.

We werken in PLAI 2.0 opnieuw met Appreciative Inquiry in combinatie met spel. We vullen dit aan met inzichten uit de Vuurwerk-methode. We focussen ons op het thema ‘Integratie van vluchtelingen op de arbeidsmarkt’ en op ‘Jongeren die moeilijk aansluiting vinden op de arbeidsmarkt’.

OP ESF Vlaanderen 2014-2020
Oproep 357 Transnationaliteit

 

 

CONTACTHeb je een vraag?

Contactadres

Karel Van Bouchaute
karel.vanbouchaute@thomasmore.be

Docent Sociaal Werk Thomas More
Verantwoordelijke afstudeerrichting Personeelswerk

Dienstverlener Coaching – Organisatieontwikkeling

014/562 313 – 0472/580642